CRI Domains

Pretraga domena

Pojedinačna pretraga | Grupna pretraga | Grupni transfer

Choose Currency:

Unesite naziv domena i odaberite željeni sufiks kako biste proverili da li je domen slobodan za registraciju.

www.

.rs .in.rs .co.rs .edu.rs .org.rs
.com .net .org .info .biz
.mobi .name .asia .tel .co
.me .tv .ws .co.me .net.me
.org.me .its.me .priv.me .ch .eu
.fr .de .us .co.uk .me.uk
.срб .пр.срб .орг.срб .обр.срб .од.срб
.uk .world .bar .com.ru .pink
.huge .online .reviews .wine .club
.bet .pizza .be .mk .ba
.hr .si .at .al .мкд
.com.hr .com.mk .dk .media .digital
.group .property .store .shop .co.ba
.app .live .video .exchange

Verify Image    

Cenovnik domena

Sufiks Min. godina Registracija Transfer Produženje
.rs 1 2.600,00 RSD 0,00 RSD 2.600,00 RSD
.in.rs 1 490,00 RSD 0,00 RSD 490,00 RSD
.co.rs 1 880,00 RSD 0,00 RSD 880,00 RSD
.edu.rs 1 880,00 RSD 0,00 RSD 880,00 RSD
.org.rs 1 880,00 RSD 0,00 RSD 880,00 RSD
.com 1 2.500,00 RSD 2.500,00 RSD 2.500,00 RSD
.net 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.org 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.info 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.biz 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.mobi 1 1.433,00 RSD 2.241,00 RSD 2.241,00 RSD
.name 1 1.221,00 RSD 1.221,00 RSD 1.221,00 RSD
.asia 1 1.901,00 RSD 1.901,00 RSD 1.901,00 RSD
.tel 1 1.561,00 RSD 1.561,00 RSD 1.561,00 RSD
.co 1 4.250,00 RSD 4.250,00 RSD 4.250,00 RSD
.me 1 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD
.tv 1 6.500,00 RSD 6.500,00 RSD 6.500,00 RSD
.ws 1 3.400,00 RSD 3.400,00 RSD 3.400,00 RSD
.co.me 1 7.400,00 RSD 0,00 RSD 7.400,00 RSD
.net.me 1 7.400,00 RSD 0,00 RSD 7.400,00 RSD
.org.me 1 7.400,00 RSD 0,00 RSD 7.400,00 RSD
.its.me 1 7.400,00 RSD 0,00 RSD 7.400,00 RSD
.priv.me 1 7.400,00 RSD 0,00 RSD 7.400,00 RSD
.ch 1 3.400,00 RSD 3.400,00 RSD 3.400,00 RSD
.eu 1 1.600,00 RSD 1.600,00 RSD 1.600,00 RSD
.fr 1 2.250,00 RSD 2.250,00 RSD 2.250,00 RSD
.de 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.us 1 1.700,00 RSD 1.700,00 RSD 1.700,00 RSD
.co.uk 1 2.400,00 RSD 2.400,00 RSD 2.400,00 RSD
.me.uk 2 2.210,00 RSD 2.210,00 RSD 2.210,00 RSD
.срб 1 1.000,00 RSD 0,00 RSD 1.000,00 RSD
.пр.срб 1 500,00 RSD 0,00 RSD 500,00 RSD
.орг.срб 1 500,00 RSD 0,00 RSD 500,00 RSD
.обр.срб 1 500,00 RSD 0,00 RSD 500,00 RSD
.од.срб 1 500,00 RSD 0,00 RSD 500,00 RSD
.uk 1 1.800,00 RSD 1.800,00 RSD 1.800,00 RSD
.world 1 6.000,00 RSD 6.000,00 RSD 6.000,00 RSD
.bar 1 10.000,00 RSD 10.000,00 RSD 10.000,00 RSD
.com.ru 1 3.900,00 RSD 3.900,00 RSD 3.900,00 RSD
.pink 1 3.200,00 RSD 3.200,00 RSD 3.200,00 RSD
.huge 1 3.500,00 RSD 3.500,00 RSD 3.500,00 RSD
.online 1 3.200,00 RSD 3.200,00 RSD 3.200,00 RSD
.reviews 1 5.200,00 RSD 5.200,00 RSD 5.200,00 RSD
.wine 1 7.000,00 RSD 12.000,00 RSD 12.000,00 RSD
.club 1 1.990,00 RSD 1.990,00 RSD 1.990,00 RSD
.bet 1 3.700,00 RSD 3.700,00 RSD 3.700,00 RSD
.pizza 1 4.500,00 RSD 4.500,00 RSD 4.500,00 RSD
.be 1 1.000,00 RSD 1.000,00 RSD 1.000,00 RSD
.mk 1 4.000,00 RSD 0,00 RSD 4.000,00 RSD
.ba 1 9.000,00 RSD 0,00 RSD 9.000,00 RSD
.hr 1 15.000,00 RSD 15.000,00 RSD 15.000,00 RSD
.si 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.at 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.al 1 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD
.мкд 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.com.hr 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.com.mk 1 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD 3.000,00 RSD
.dk 1 2.400,00 RSD 2.400,00 RSD 2.400,00 RSD
.media 1 3.500,00 RSD 3.500,00 RSD 3.500,00 RSD
.digital 1 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD
.group 1 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD
.property 1 5.000,00 RSD 21.500,00 RSD 21.500,00 RSD
.store 1 10.000,00 RSD 10.000,00 RSD 10.000,00 RSD
.shop 1 7.000,00 RSD 7.000,00 RSD 7.000,00 RSD
.co.ba 1 4.000,00 RSD 0,00 RSD 4.000,00 RSD
.app 1 2.500,00 RSD 2.500,00 RSD 2.500,00 RSD
.live 1 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD
.video 1 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD 4.000,00 RSD
.exchange 1 1.500,00 RSD 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD

Powered by WHMCompleteSolution

Jezik:

Brza navigacija

Prijavljivanje korisnika

E-mail adresa

Lozinka

Zapamti me